Phải có khát vọng đưa đất nước cất cánh

Hôm qua, Quốc hội đã bầu Thủ tướng Chính phủ, mở đầu cho việc phê chuẩn, kiện toàn bộ máy Chính phủ mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha khẳng định, nhân dân đặt rất nhiều kỳ vọng đối với Thủ tướng và Chính phủ, trong đó, kỳ vọng lớn nhất là người đứng đầu Chính phủ và mỗi thành viên Chính phủ phải có khát vọng đưa đất nước cất cánh. Có khát vọng ấy thì mọi mục tiêu như tái cơ cấu nền kinh tế, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng... đều sẽ chuyển biến.

Nguyễn Xuân Phúc - nhà lãnh đạo quyết đoán và đổi mới

Trong gần 10 năm (1997-2006) giữ cương vị lãnh đạo ở tỉnh Quảng Nam, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp trong lòng cán bộ và nhân dân địa phương. Ông là nhà lãnh đạo quyết đoán, có tâm và có tầm, tạo nhiều dấu ấn cá nhân trong tiến trình phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam.

Tân Thủ tướng và bức công thư đầu tiên

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giao cho VCCI cùng các cơ quan chức năng chuẩn bị cuộc gặp với cộng đồng doanh nghiệp, dự kiến vào cuối tháng 4/2016.