Điều sốt ruột của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu các Bộ ngành phải tìm cách rút ngắn thời gian soạn thảo và ban hành các văn bản về điều kiện kinh doanh phù hợp với Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.

Thông điệp kiên quyết của Thủ tướng

Trước thềm cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với cộng đồng doanh nghiệp (DN), Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế trung ương, TS Nguyễn Đình Cung đã dành cho phóng viên Báo SGGP cuộc trao đổi về cải thiện môi trường kinh doanh, thích nghi để hội nhập ngày càng sâu rộng với nền kinh tế toàn cầu.

Việc rất khó và quyết tâm chính trị của Thủ tướng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quyết tâm loại bỏ “giấy phép con” theo đúng thời hạn luật định, dù việc thực hiện quyết tâm này đang đứng trước sức ép rất lớn. Chính phủ, Thủ tướng đã quyết tâm làm bằng được phần việc khó để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, cho người dân.

Ưu tư của Thủ tướng về sức khỏe doanh nghiệp

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu chuẩn bị để ngay trong tháng 4 này, ông sẽ chủ trì hội nghị tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển, khôi phục niềm tin của doanh nghiệp và xã hội.

Doanh nhân kỳ vọng gì ở tân Thủ tướng

Lời phát biểu đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trước Quốc hội với những cam kết hành động cụ thể mang đến cho cộng đồng doanh nghiệp nhiều động lực và cảm hứng mới. Niềm tin vào sự đột phá mới của môi trường kinh doanh Việt Nam, vào một đất nước “giàu đẹp và đáng sống” đang lên cao.

Phải có khát vọng đưa đất nước cất cánh

Hôm qua, Quốc hội đã bầu Thủ tướng Chính phủ, mở đầu cho việc phê chuẩn, kiện toàn bộ máy Chính phủ mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Văn Pha khẳng định, nhân dân đặt rất nhiều kỳ vọng đối với Thủ tướng và Chính phủ, trong đó, kỳ vọng lớn nhất là người đứng đầu Chính phủ và mỗi thành viên Chính phủ phải có khát vọng đưa đất nước cất cánh. Có khát vọng ấy thì mọi mục tiêu như tái cơ cấu nền kinh tế, cải cách hành chính, phòng, chống tham nhũng... đều sẽ chuyển biến.