Phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

(Chinhphu.vn) - Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Thưa các đồng chí Lãnh đạo, nguyên Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa Đoàn Chủ tịch,

Thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng trong phong trào hoạt động nhân đạo của nước ta. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới các đại biểu dự Đại hội cũng như toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước lời thăm hỏi thân thiết và chúc mừng tốt đẹp nhất; chúc Đại hội của chúng ta thành công tốt đẹp.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý, 

Nhân đạo, sẻ chia, tương ái là một trong những giá trị văn hóa, đạo lý truyền thống của con người Việt Nam, thấm sâu trong các gia đình, dòng họ, xóm làng, cộng đồng xã hội từ thế hệ này đến thế hệ khác. Tinh thần“Nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng”, “thương người như thể thương thân” luôn là một sức mạnh to lớn trong nhân dân ta, đoàn kết, gắn bó để cùng nhau vượt qua khó khăn, hoạn nạn, thiên tai. Những bản sắc tốt đẹp và nhân văn sâu sắc này được chúng ta gìn giữ và phát huy mạnh mẽ trong thời đại Hồ Chí Minh ngày nay.

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam vinh dự, tự hào được Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặt nền móng, sáng lập và chính Người là Chủ tịch danh dự đầu tiên, liên tục trong 23 năm (1946-1969). Hơn 70 năm qua, Hội Chữ thập đỏ đã bám sát chức năng nhiệm vụ, tôn chỉ mục đích, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ Đảng, Nhà nước giao trong sự nghiệp nhân đạo cao cả, góp phần tích cực cùng hệ thống chính trị thực hiện công tác bảo đảm an sinh xã hội và tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, nhất là với các nước Lào, Campuchia.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác nhân đạo, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tích cực, chủ động thực hiện có hiệu quả các hoạt động chữ thập đỏ, tổ chức thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội lần thứ 9 của Hội đề ra. Phương thức hoạt động của Hội các cấp có nhiều đổi mới, sát cơ sở. Công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ và các tầng lớp nhân dân tham gia các hoạt động nhân đạo, cứu trợ, khắc phục hậu quả thiên tai, tai nạn và xóa đói, giảm nghèo được tăng cường. Việc tham mưu với Đảng, Nhà nước về hoạt động nhân đạo được chú trọng. Tổ chức hội các cấp ngày càng được củng cố, phát triển mạnh.

Trong 5 năm qua, Hội đã thu hút gần 10 nghìn tỷ đồng cho các hoạt động nhân đạo. Đây là nguồn lực rất có ý nghĩa, thể hiện sâu sắc tinh thần“chung sức vì nhân đạo”, “vì mọi người, ở mọi nơi” của cả xã hội. Hội đã có nhiều hoạt động nhân đạo tiêu biểu, nổi bật. Phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” đã tặng 2 triệu suất quà Tết mỗi năm. Cuộc vận động “Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo" đã trợ giúp trên nửa triệu địa chỉ nhân đạo. Dự án "Ngân hàng bò" đã trao tặng hơn 21 ngàn con bò giống cho người nghèo. Các chương trình khám chữa bệnh nhân đạo, vận động hiến máu tình nguyện, xây dựng mô hình cộng đồng an toàn, tham gia xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; hướng về biển đảo, trợ giúp ngư dân nghèo vươn khơi bám biển; cứu trợ đồng bào bị thiên tai, bão lũ… là những hoạt động rất thiết thực, những nghĩa cử cao đẹp, có tính nhân văn sâu sắc, thấm đẫm tình người trong xã hội chúng ta. Đồng thời, hợp tác quốc tế về hoạt động nhân đạo được mở rộng; Hội có nhiều hoạt động đóng góp tích cực cho Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và hoạt động nhân đạo tại các nước bạn Lào, Campuchia.

Những kết quả quan trọng đạt được nêu trên đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các mục tiêu giảm nghèo, chính sách an sinh xã hội và chăm lo ổn định cuộc sống người dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong hoạt động nhân đạo của các thế hệ lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ cả nước trong thời gian qua. Tôi trân trọng và đánh giá cao những nghĩa cử cao đẹp của các nhà hảo tâm, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước đã hỗ trợ nguồn lực và chung tay cùng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện các hoạt động nhân đạo.

Tuy nhiên, bên cạnh những thành tích to lớn, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, hoạt động nhân đạo và tổ chức hội chữ thập đỏ ở một số nơi còn hạn chế; công tác quản lý đối với hoạt động nhân đạo nhiều nơi còn bất cập; nội dung, phương thức hoạt động của hội ở nhiều nơi chưa đổi mới; việc tập hợp và nâng cao tính tích cực của hội viên, tình nguyện viên nhiều nơi còn yếu; tổ chức hội ở một số nơi chưa đồng bộ, hiệu quả hoạt động thấp… Tôi đề nghị Đại hội chúng ta tập trung thảo luận kỹ về những tồn tại trong nhiệm kỳ vừa qua, rút ra các bài học kinh nghiệm để phấn đấu thực hiện công tác nhân đạo ngày càng tốt hơn trong nhiệm kỳ tới.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Qua hơn 30 năm đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước ta đã phát triển toàn diện trên mọi lĩnh vực, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tuy nhiên, Việt Nam vẫn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trong đó, có những vấn đề xã hội cần tiếp tục được quan tâm giải quyết như: hậu quả của chiến tranh để lại còn nặng nề; thiên tai thường xuyên xảy ra ở nhiều nơi; số người nghèo, nạn nhân thiên tai, người cần sự trợ giúp còn nhiều... Điều đó đòi hỏi chúng ta cần tiếp tục phát huy tinh thần chia sẻ, tương thân, tương ái trong xã hội cũng như nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của Hội trong thời gian tới.

Tôi đánh giá cao và thống nhất với những định hướng lớn trong 5 năm tới của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Tôi đề nghị Đại hội chúng ta nêu cao tinh thần trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động trong Chương trình, kế hoạch, mục tiêu hoạt động của nhiệm kỳ tới, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. Trong đó, tập trung thực hiện tốt một số trọng tâm sau:

Một là, tiếp tục quán triệt và thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam”, tiếp tục thực hiện có hiệu quả 7 hoạt động được quy định trong Luật hoạt động chữ thập đỏ, đặc biệt chú trọng công tác xã hội nhân đạo, tham gia phòng ngừa và ứng phó thiên tai, chăm sóc sức khỏe nhân dân dựa vào cộng đồng, hiến máu nhân đạo.

Hai là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các giá trị, tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân đạo và về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và của toàn xã hội về vị trí, vai trò, tầm quan trọng công tác nhân đạo. Qua đó, vận động, thu hút ngày càng nhiều tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm tham gia hoạt động nhân đạo với hình thức đa dạng, khả năng phù hợp.

Ba là, Hội tiếp tục củng cố và phát triển mạnh mẽ tổ chức, nhất là ở cơ sở, phát huy vai trò cầu nối, điều phối của hội chữ thập đỏ trong hoạt động nhân đạo, góp phần làm cho hoạt động nhân đạo được quản lý chặt chẽ, bảo đảm minh bạch, công bằng và đạt hiệu quả cao.

Tiếp tục đổi mới hoạt động Hội theo hướng dựa vào cộng đồng, gắn bó với người dân, nắm chắc đối tượng khó khăn để vận động trợ giúp trực tiếp, thiết thực, bền vững, đúng đối tượng theo đúng tinh thần của cuộc vận động "Mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo".

Hội cần chú trọng nâng cao năng lực cán bộ các cấp. Cán bộ Hội phải là người tâm huyết, có trái tim hồng, biết sẻ chia, cảm thông với những người có hoàn cảnh khó khăn, có năng lực vận động và tổ chức có hiệu quả các hoạt động nhân đạo. Quan tâm phát triển hội viên, nhất là lực lượng tình nguyện viên, cộng tác viên Chữ thập đỏ, xây dựng lực lượng nòng cốt trong hoạt động nhân đạo ở cộng đồng.

Bốn là, Hội cần chủ động đề xuất những chủ trương, biện pháp nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo, hướng về cơ sở; nhân rộng các mô hình nhân đạo phù hợp, hiệu quả; tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các ngành, đoàn thể, đặc biệt là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong hoạt động nhân đạo, bảo đảm đồng bộ, công bằng, minh bạch, hiệu quả, có sự điều phối thống nhất và có ý nghĩa giáo dục cao.

Năm là, tăng cường quan hệ hợp tác quốc tế theo các nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu. Tiếp tục thực hiện tốt công tác đối ngoại nhân đạo, thu hút nguồn lực của cộng đồng quốc tế đối với các hoạt động nhân đạo trong nước; kịp thời tham gia hỗ trợ nhân đạo đối với nạn nhân thiên tai, thảm họa trên thế giới.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Từ diễn đàn Đại hội hôm nay, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi đề nghị các cấp, các ngành, chính quyền các địa phương coi công tác vận động nhân đạo là một nhiệm vụ quan trọng, tích cực phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các cấp Hội chữ thập đỏ thực hiện tốt các hoạt động nhân đạo.

Tôi đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Chữ thập đỏ trong việc thể chế hoá các quan điểm, chủ trương của Đảng, đề xuất các cơ chế, chính sách đặc thù để Hội thực sự là tổ chức nòng cốt trong thực hiện các hoạt động nhân đạo và phong trào chữ thập đỏ, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, phù hợp với yêu cầu trong tình hình mới. Trước mắt, tập trung phối hợp trong việc hoàn thiện trình cấp thẩm quyền phê duyệt Điều lệ Hội. Trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ sẽ ban hành Chỉ thị về công tác chữ thập đỏ.

Tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các tổ chức, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, đồng bào ta ở trong và ngoài nước tiếp tục phát huy truyền thống nhân ái tốt đẹp của dân tộc, chủ động và tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động nhân đạo; thiết thực, kịp thời chăm lo, trợ giúp đồng bào khó khăn, nạn nhân của thiên tai, thảm họa… chung tay cùng cả nước thực hiện thành công nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

Thưa quý vị đại biểu, khách quý,

Chúng ta tin tưởng sâu sắc rằng sau Đại hội này, phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong suốt hơn 70 năm qua, với niềm tin, sự ủng hộ và tham gia tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và của toàn xã hội, phong trào Chữ thập đỏ sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa, Hội Chữ thập đỏ xứng đáng là tổ chức nòng cốt trong các hoạt động nhân đạo ở Việt Nam và đóng góp cho Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; tinh thần nhân đạo ngày càng lan tỏa sâu rộng, thấm đượm trong trái tim và hành động của mỗi người dân Việt Nam.

Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, tôi trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, trợ giúp hiệu quả, thiết thực của các tổ chức trong Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, các tổ chức, nhà tài trợ quốc tế dành cho nhân dân Việt Nam.

Tôi xin kính chúc các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chúc quý vị đại biểu, khách quý, toàn thể cán bộ, hội viên, tình nguyện viên, cộng tác viên, thanh thiếu niên Chữ thập đỏ Việt Nam sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Bình luận Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản