Phát biểu của Thủ tướng tại Chương trình “Bảo hiểm y tế toàn dân - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng"

(Chinhphu.vn) - Nhân dịp kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế (BHYT) Việt Nam 1/7, Bảo hiểm Xã hội Việt Nam (BHXH) và Bộ Y tế phối hợp tổ chức Chương trình “Bảo hiểm y tế toàn dân - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng" vào ngày 30/6/2017 tại Hà Nội. Cổng TTĐT Chính phủ trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sự kiện này.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VGP/Quang Hiếu

Thưa quý vị đại biểu,

Thưa toàn thể các đồng chí,

Hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Chương trình "Bảo hiểm y tế toàn dân - Chung tay vì sức khỏe cộng đồng" nhân dịp kỷ niệm Ngày Bảo hiểm y tế Việt Nam (01/7/2009 – 01/7/2017). Thay mặt Chính phủ, tôi thân ái gửi tới quý vị đại biểu, các đồng chí cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp nhất.

Thưa quý vị đại biểu,

Sức khỏe là vốn quý nhất của con người. Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân và đã ban hành, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, chính sách, trong đó đặc biệt chú trọng bảo hiểm y tế nhằm giúp người dân khắc phục những rủi ro bệnh tật và giảm gánh nặng chi phí khám, chữa bệnh.

Chủ trương phát huy vai trò của bảo hiểm y tế và tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân được thể hiện nhất quán trong các Nghị quyết của Đảng và từng bước được thể chế hóa, tập trung chỉ đạo thực hiện. Năm 2008, lần đầu tiên Luật Bảo hiểm y tế được ban hành, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho triển khai thực hiện, tiến đến bảo hiểm y tế toàn dân.

Nhờ sự nỗ lực, phấn đấu của các ngành, các cấp, đặc biệt là ngành Y tế, ngành Bảo hiểm xã hội và sự đồng tình, hưởng ứng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế đã đạt được những kết quả quan trọng. Chúng ta đa triển khai hiệu quả chính sách bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, người dân sống ở vùng kinh tế - xã hội khó khăn, xã đảo, huyện đảo; đối tượng chính sách xã hội, trẻ em dưới 6 tuổi; hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo, hộ nông lâm ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình và cho học sinh sinh viên; giảm mức đóng bảo hiểm y tế cho hộ gia đình... Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đóng bảo hiểm y tế đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Tỷ lệ số người tham gia bảo hiểm y tế tăng nhanh, từ 6,5% dân số năm 1993 lên 63,7% năm 2011 và đến nay là trên 82%. Phạm vi quyền lợi bảo hiểm y tế ngày càng mở rộng gắn với nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh. Hệ thống thông tin giám định đã liên thông trên 12 nghìn cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế trong toàn quốc.

Thay mặt Chính phủ, tôi biểu dương sự nỗ lực và những kết quả đạt được trong thực hiện chính sách bảo hiểm y tế của các cấp, các ngành, đặc biệt là ngành Y tế và ngành Bảo hiểm xã hội, góp phần quan trọng hướng tới mục tiêu xây dựng nền y tế công bằng, hiệu quả, bảo đảm an sinh xã hội và hội nhập quốc tế.

Thưa các đồng chí,

Bên cạnh kết quả đạt được, chúng ta cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc thực hiện chính sách bảo hiểm y tế vẫn còn những tồn tại, hạn chế và khó khăn, thách thức.                        

Nhận thức về vai trò của bảo hiểm y tế nhiều nơi còn chưa đầy đủ; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của nhiều cấp ủy, chính quyền còn thiếu quyết liệt; việc tuyên truyền chưa thực sự sâu rộng, hiệu quả; việc chấp hành chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế của một số doanh nghiệp chưa nghiêm dẫn đến tình trạng trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế xảy ra nhiều, ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động; tình trạng lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế chưa được khắc phục kịp thời và xử lý nghiêm, gây bức xúc dư luận.

Để phát triển chính sách bảo hiểm y tế bền vững, hiệu quả, mang lại lợi ích cho người dân và xã hội, thời gian tới cần tập trung thực hiện các giải pháp tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt mục tiêu đến năm 2020 trên 90% dân số tham gia bảo hiểm y tế. Tôi đề nghị các Bộ ngành, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương quán triệt sâu sắc nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của Bảo hiểm y tế - coi là một nhiệm vụ chính trị quan trọng góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:

Một là, tiếp tục hoàn thiện pháp luật, cơ chế chính sách về bảo hiểm y tế, đặc biệt là chính sách hỗ trợ tham gia bảo hiểm y tế đối với người lao động trong lĩnh vực nông lâm, ngư, diêm nghiệp; tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình; quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong tham gia bảo hiểm y tế; cơ chế quản lý quỹ bảo hiểm y tế hiệu quả và phòng chống lạm dụng, trục lợi; bảo đảm bình đẳng việc khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tại bệnh viện công lập và bệnh viện tư nhân. 

Hai là, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận với bảo hiểm y tế và dịch vụ khám, chữa bệnh; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và tổ chức thực hiện; chia sẻ, sử dụng thông tin hiệu quả giữa các cơ sở y tế. 

Ba là, xây dựng chế tài chặt chẽ để yêu cầu các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân có trách nhiệm phải đóng bảo hiểm y tế theo Luật Bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm doanh nghiệp, đơn vị trốn đóng, nợ đóng bảo hiểm y tế, các tập thể, cá nhân lạm dụng, trục lợi quỹ bảo hiểm y tế.

Bốn là, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là tại tuyến y tế cơ sở. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nhân lực, cơ sở vật chất; tạo điều kiện cho các bệnh viện tư nhân tham gia chăm sóc, khám chữa bệnh bằng bảo hiểm y tế, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên và giảm thiểu tình trạng lãng phí. Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện cơ chế quản lý mua sắm, sử dụng thuốc và vật tư y tế theo hướng tiết kiệm và hiệu quả, công khai minh bạch.

Năm là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về chính sách pháp luật bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội để mỗi người dân, doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị hiểu về lợi ích, trách nhiệm và quyền lợi để chủ động, tích cực tham gia bảo hiểm y tế.

Thưa quý vị đại biểu và các đồng chí,

Mặc dù có rất nhiều nỗ lực, nhưng hiện nay chúng ta vẫn còn gần 20 triệu người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế, trong đó có không ít người yếu thế, gặp khó khăn trong cuộc sống.

Với tinh thần tương thân, tương ái - chung tay vì sức khỏe cộng đồng, tôi kêu gọi các nhà hảo tâm, các doanh nghiệp, các tổ chức xã hội nhiệt tình, tích cực tham gia hỗ trợ, mua và tặng thẻ bảo hiểm y tế cho những người còn khó khăn, giúp họ có được chỗ dựa khi ốm đau, bệnh tật. Giúp người dân tham gia bảo hiểm y tế là giải pháp quan trọng để góp phần xây dựng một xã hội dân chủ, công bằng, phồn vinh và hạnh phúc.

Tôi tin tưởng rằng, toàn thể cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động ngành Y tế và ngành Bảo hiểm xã hội tiếp tục phát huy truyền thống tốt đẹp, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, đoàn kết, chung sức đồng lòng, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chúc quý vị đại biểu và toàn thể đồng chí, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc, nhiều thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Bình luận Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản