Tổ chức Hội nghị trực tuyến về Chính phủ điện tử

(Chinhphu.vn) – Thủ tướng Chính phủ đồng ý tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) với các Ban chỉ đạo xây dựng CPĐT, Chính quyền điện tử Bộ, ngành địa phương theo đề nghị của Bộ Thông tin và Truyền thông.

Dự kiến Thủ tướng Chính phủ và Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam sẽ tham dự Hội nghị.

Nội dung Chương trình hội nghị gồm Báo cáo chung do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày, trong đó nêu rõ kết quả vừa qua và phương hướng.

Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ cũng sẽ báo cáo thêm một số nội dung về cải cách hành chính, triển khai Cổng dịch vụ công quốc gia. Các đại biểu tham dự sẽ cùng thảo luận.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ chuẩn bị tổ chức tốt hội nghị trực tuyến nêu trên hiệu quả, thiết thực.

KL

Bình luận Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản