Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII (2011-2016)
Thủ tướng Chính phủ

Ông Nguyễn Tấn Dũng (từ 8/2011 đến 06/4/2016)
  http://nguyentandung.chinhphu.vn
Ông Nguyễn Xuân Phúc (từ 07/4/2016)

Phó Thủ tướng Chính phủ

Ông Nguyễn Xuân Phúc (Từ tháng 8/2011 đến 07/4/2016)
Ông Hoàng Trung Hải (Từ 8/2011 đến 4/2016)
  http://hoangtrunghai.chinhphu.vn
Ông Vũ Văn Ninh (Từ 8/2011 đến 4/2016)
  http://vuvanninh.chinhphu.vn
Ông Nguyễn Thiện Nhân (đến 13/11/2013)
Ông Trương Hòa Bình (từ 4/2016)
Ông Vương Đình Huệ (từ 4/2016)
Ông Phạm Bình Minh (từ 14/11/2013)
Ông Vũ Đức Đam (từ 14/11/2013)
Ông Trịnh Đình Dũng (từ 4/2016)

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ông Đại tướng Phùng Quang Thanh (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Ngô Xuân Lịch (Từ 4/2016)
Bộ trưởng Bộ Công an Ông Trần Đại Quang (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Tô Lâm (Từ 4/2016)
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ông Phạm Bình Minh 
Bộ trưởng Bộ Tư pháp Ông Hà Hùng Cường (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Lê Thành Long (Từ 4/2016)
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ông Vương Đình Huệ (đến tháng 5/2013) 
Ông Đinh Tiến Dũng (từ ngày 28/5/2013)
Bộ trưởng Bộ Công Thương Ông Vũ Huy Hoàng (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Trần Tuấn Anh (Từ 4/2016)
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Bà Phạm Thị Hải Chuyền (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Đào Ngọc Dung (Từ 4/2016)
Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Ông Đinh La Thăng (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Trương Quang Nghĩa (Từ 4/2016)
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Ông Trịnh Đình Dũng (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Phạm Hồng Hà (Từ 4/2016)
Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Ông Nguyễn Bắc Son (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Trương Minh Tuấn (Từ 4/2016)
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ông Phạm Vũ Luận (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Phùng Xuân Nhạ (Từ 4/2016)
Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ông Cao Đức Phát 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Ông Bùi Quang Vinh (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Nguyễn Chí Dũng (Từ 4/2016)
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Ông Nguyễn Thái Bình (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Lê Vĩnh Tân (Từ 4/2016)
Bộ trưởng Bộ Y tế Bà Nguyễn Thị Kim Tiến 
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Ông Nguyễn Quân (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Chu Ngọc Anh (Từ 4/2016)
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ông Hoàng Tuấn Anh (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Nguyễn Ngọc Thiện (Từ 4/2016)
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Ông Nguyễn Minh Quang (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Trần Hồng Hà (Từ 4/2016)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Ông Vũ Đức Đam (đến 13/11/2013)
Ông Nguyễn Văn Nên (từ 14/11/2013 đến 4/2016)
Ông Mai Tiến Dũng (Từ 4/2016)
Tổng thanh tra Chính phủ Ông Huỳnh Phong Tranh (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Phan Văn Sáu (Từ 4/2016)
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Ông Nguyễn Văn Bình (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Lê Minh Hưng (Từ 4/2016)
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Ông Giàng Seo Phử (Từ 8/2011 đến 4/2016)
Ông Đỗ Văn Chiến (Từ 4/2016)

Bình luận Bình luận của bạn sẽ được biên tập trước khi xuất bản